VERBINDING IS DE KRACHT

VAN DE COMBINATIE

We zijn in staat met onze deskundigheid en creativiteit verbindingen tot stand te brengen.

 

OVER ONS

Vintges Advies & Makelaardij is een kantoor met ruime ervaring in de wereld van het commerciële- en zorgvastgoed. Telkenmale blijken we in staat om de klantwensen op een juiste wijze te vertalen naar geschikt vastgoed, de klant in staat wordt gesteld om een beslissing te nemen en er transacties plaatsvinden.

We staan u als ondernemer graag bij met de uitdaging vastgoed!

ASSET BROKER

De Asset broker is een specialist die gecommitteerd is aan de belangen van de vastgoedeigenaar en/of zijn asset manager. In samenspraak met hen wordt er door de assetbroker een plan uitgewerkt en na goedkeuring wordt dit plan uitgevoerd met
als doelstelling de leegstaande meters in de portefeuille te verhuren en de verhuurde meters verhuurd te houden.

Dit doet de asset broker door proactief met uw assets (vastgoed en huurders) aan de slag te gaan. Hij zoekt op creatieve wijze naar de juiste doelgroep(en) en mogelijkheden die uw
vastgoed hun te bieden heeft en werkt het vanzelfsprekend af middels aanbod, onderhandeling en contractuele vastlegging. Afhankelijk van uw wensen kan de assetbroker tevens een huurdersvolgsysteem verzorgen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw vastgoed niet meer geschikt is voor verhuur of niet meer in uw portefeuille past.
Ook daarin is Vintges advies en makelaardij creatief en komt met verassende ideeën en oplossingen!

AAN/VERHUUR EN AAN/VERKOOP

Met aandacht en zorgvuldigheid zorgen wij er voor dat uw aangeboden vastgoed breed en op moderne wijze in de markt wordt gezet. Wij dragen zorg dat de bij ons bekende partijen maar ook de niet bekende netwerken geprikkeld worden en we de aandacht vestigen op het door ons aangeboden object in onze portfolio.

We staan u als ondernemer graag bij met de uitdaging vastgoed. Kopen, huren, sale and lease back en heronderhandeling van bestaande huurovereenkomsten. Een van de basisprincipes die we hierbij hanteren is: uw bedrijfspand als een van de middelen waar u uw geld mee kan verdienen.

BELEGGINGSMAKELAARDIJ

Het voor opdrachtgevers aan- en verkopen van verhuurde onroerende zaken gelegen in geheel Nederland met een accent op de Randstad. Er zijn vele partijen die verhuurd onroerend aanwenden voor investerings- en beleggingsdoeleinden. Het rendement is aantrekkelijk, de risico’s te overzien en het is fiscaal aantrekkelijk. Wij blijken goed te zijn in het maken van combinaties binnen en buiten ons netwerk, waardoor we u ook op het gebied van beleggingsmakelaardij succesvol van dienst kunnen zijn.

ZORGVASTGOED

Het in brede zin bijstaan van zorg en maatschappelijke organisaties met hun
huisvestingsvraagstukken. Van het (mede) bepalen van de strategie tot en met het aanhuren/aankopen en/of verhuren en verkopen van vastgoed. Hetzij direct of hetzij met in acht name van de regelgeving van het College van Sanering.

AANBOD

VERHEESKADE 321

Bedrijf verzamel complex te koop op een goede zichtlocatie nabij Den Haag centrum. Het kantoor is 1675 m2 verdeeld over 2 bouwlagen met 8 parkeerplaatsen gelegen op de het parkeerdek aan de achterzijde.

VINTGES ADVIES EN MAKELAARDIJ APP MET EIGEN AANBOD

Door het aanbieden van elk object met een eigen unieke website zorgt Vintges Advies en Makelaardij ervoor dat elke opdracht een unieke benadering krijgt. In de applicatie is de gehele verhuur en verkoop portefeuille in te zien.

NIEUWS