VERBINDING IS DE KRACHT

VAN DE COMBINATIE

We zijn in staat met onze deskundigheid en creativiteit verbindingen tot stand te brengen.

 

OVER ONS

Vintges Advies & Makelaardij is een kantoor met ruime ervaring in de wereld van het commerciële- en zorgvastgoed. Telkenmale blijken we in staat om de klantwensen op een juiste wijze te vertalen naar geschikt vastgoed, de klant in staat wordt gesteld om een beslissing te nemen en er transacties plaatsvinden.

We staan u als ondernemer graag bij met de uitdaging vastgoed!

AAN/VERHUUR EN AAN/VERKOOP

Met aandacht en zorgvuldigheid zorgen wij er voor dat uw aangeboden vastgoed breed en op moderne wijze in de markt wordt gezet. Wij dragen zorg dat de bij ons bekende partijen maar ook de niet bekende netwerken geprikkeld worden en we de aandacht vestigen op het door ons aangeboden object in onze portfolio.

We staan u als ondernemer graag bij met de uitdaging vastgoed. Kopen, huren, sale and lease back en heronderhandeling van bestaande huurovereenkomsten. Een van de basisprincipes die we hierbij hanteren is: uw bedrijfspand als een van de middelen waar u uw geld mee kan verdienen.

BELEGGINGSMAKELAARDIJ

Het voor opdrachtgevers aan- en verkopen van verhuurde onroerende zaken gelegen in geheel Nederland met een accent op de Randstad. Er zijn vele partijen die verhuurd onroerend aanwenden voor investerings- en beleggingsdoeleinden. Het rendement is aantrekkelijk, de risico’s te overzien en het is fiscaal aantrekkelijk. Wij blijken goed te zijn in het maken van combinaties binnen en buiten ons netwerk, waardoor we u ook op het gebied van beleggingsmakelaardij succesvol van dienst kunnen zijn.

ZORGVASTGOED

Het in brede zin bijstaan van zorg en maatschappelijke organisaties met hun
huisvestingsvraagstukken. Van het (mede) bepalen van de strategie tot en met het aanhuren/aankopen en/of verhuren en verkopen van vastgoed. Hetzij direct of hetzij met in acht name van de regelgeving van het College van Sanering.

VINTGES ADVIES EN MAKELAARDIJ APP MET EIGEN AANBOD

Door het aanbieden van elk object met een eigen unieke website zorgt Vintges Advies en Makelaardij ervoor dat elke opdracht een unieke benadering krijgt. In de applicatie is de gehele verhuur en verkoop portefeuille in te zien.